Poslovna politika firme je precizno poštovanje dogovorenih rokova isporuke, uz unapred definisan plan kontrole troškova što nam omogucava vodecu poziciju na tržištu kada je u pitanju formiranje krajnje cene prema našim kupcima.
Skoro 1.000 tona prodatih cevi u 2016 godini i zadovoljnih više od 50 stalnih kupaca odraz su odgovornog rada, viskog kvaliteta robe i usluga.

Hvala na ukazanom poverenju.
Steelferr doo